Stehags All Service

Våra arbeten

Renoverat rum
Kök 2 efter
Byte och ändring av kök efter bild
Kök 2 under
Bild av pågående arbete
Rum efter
Vävning och målning av tak och väggar
Rum före
Bild på grön vägg som skall vävas och målas
Sovrum efter
Vävning och målning av tak och väggar, samt läggning av laminatgolv
Sovrum före
Heltäckningsmatta som rivs ut och väggar och tak som skall målas
Tak efter
Taket efter uppregling, gipsning och målning
Tak under
Under arbetets gång
Tak före
Gammalt limfärgstak i f.d. skola
Trappa 1 efter
Ny spaljé, nytt räcke och nya steg i oljad ek
Trappa 1 före
Trappa innan nya steg är lagda
Trappa 2 efter
Ny spaljé, nytt räcke i massiv oljad ek, övriga detaljer målade
Trappa 2 under
Bild på trappen under pågående arbete
Utrivning av gammalt golv
Utrivning av gammalt golv
Betsning av Ekparkett
Betsning av Ekparkett
Vitbetsning av furugolv
Vitbetsning av furugolv